Termeni și condiții

 1. Prin utilizarea acestui Site, sunteți de acord cu aceste condiții de utilizare
  Accesul și utilizarea acestui Site sunt supuse următoarelor condiții de utilizare și tuturor legilor și regulamentelor aplicabile. Accesând și utilizând Site-ul, acceptați, fără limitări sau calificări, aceste condiții și luați la cunoștință că orice alte acorduri între Dumneavoastră și SC WINSYS COMPUTERS SRL. sunt înlocuite prin prevederile prezențelor Condiții de Utilizare. Dacă nu sunteți de acord sau nu acceptați, fără limitări sau calificări, Condițiile de Utilizare ale acestui Site, va rugăm să părășiți acest Site.

  Proprietatea Conținutului
  Site-ul și tot ceea ce cuprinde acesta, incluzând fără limitare toate textele și imaginile („Conținut”) sunt în proprietatea și sub dreptul de autor (copyright) al SC WINSYS COMPUTERS SRL. Este strict interzisă utilizarea oricărui Conținut, cu excepția celor prevăzute în Condițiile de Utilizare, fără permisiunea în scris a proprietarului „Conținutului”. De asemenea, va informăm că SC WINSYS COMPUTERS SRL își vor asigura și impune în mod hotărât recunoașterea drepturilor de proprietate intelectuală în conformitate cu legile în vigoare, ajungând dacă este cazul la acționarea celor vinovați de încălcarea dreptului de proprietate intelectuală în judecată prin instanțele penale.

  Utilizarea Site-ului
  SC WINSYS COMPUTERS SRL acordă permisiunea de a utiliza Site-ul în următoarele condiții:

  Puteți descarcă Conținutul, însă doar pentru folosul personal și ne-comercial și cu condiția de a va conformă cu informațiile referitoare la dreptul de autor (copyright) și alte drepturi de proprietate intelectuală cuprinse în Conținut;
  Nu aveți permisiunea să utilizați imagini cu persoane sau locuri din Site fără acordul în scris al SC WINSYS COMPUTERS SRL
  Conținutul din Site poate fi reprodus doar în scopuri editoriale în ziare, reviste de circulație generală, publicații comerciale și posturi de radio și televiziune;
  Nu aveți permisiunea să distribuiți, să modificați, să copiați (cu excepția celor mai sus menționate), să transmiteți, să expuneți, să refolosiți, să reproduceti, să publicați, să autorizați, să acordați o licență de folosire, să creați lucrări derivate din, sau să transferați, să vindeți sau să folosiți Conținutul în alt mod, fără acordul în scris al SC WINSYS COMPUTERS SRL;
  Este interzis să folosiți Site-ul pentru a afișa sau transmite orice fel de material ce are caracter amenințător, fals, înșelător, abuziv, de hărțuire, licențios, calomniator, vulgar, obscen, scandalos, instigator, pornografic sau profanator, sau orice alt fel de material care poate constitui sau încuraja un comportament ce va putea da naștere unei infracțiuni, sau ar putea conduce la răspundere civilă, sau ar încalcă în alt mod legea.
  SC WINSYS COMPUTERS SRL va coopera cu oricare dintre autoritățile desemnate să aplice legea și se va conformă cu orice sentința judecătorească prin care se cere sau se ordona societății SC WINSYS COMPUTERS SRL să dezvăluie identitatea oricărei persoane care ar afișa sau transmite orice fel de informație sau material de acest fel pe sau prin intermediul Site-ului;
  Este interzis să utilizați Site-ul în scop de publicitate sau pentru orice fel de cerere/oferta cu caracter comercial.
  Confidențialitate
  Orice date cu caracter personal precum: numele, adresa, numărul de telefon sau adresa de e-mail a dumneavoastră pe care o transmiteți pe Site prin poștă electronică sau prin altă modalitate vor fi folosite în conformitate cu Politică de Confidențialitate. (Accesul se face prin Site). Orice alt fel de comunicări sau materiale pe care le transmiteți pe acest Site, precum întrebări, comentarii, sugestii sau alte mesaje de acest fel vor fi considerate că neconfidentiale și neprotejate de drepturi de proprietate intelectuală determinate.

  Lipsa garanțiilor
  ÎNTREG CONȚINUTUL ACESTUI SITE POATE FI MODIFICAT ȘI VA ESTE OFERIT „CĂ ATARE” FĂRĂ A SE OFERI NICIO GARANȚIE DE NICIUN FEL, FIE ACEASTĂ EXPRESĂ SAU IMPLICITĂ.

  Exonerarea de răspundere
  UTILIZAREA ACESTUI SITE ESTE ÎN TOTALITATE PE CONTUL DUMNEAVOASTRĂ. SC WINSYS COMPUTERS SRL ȘI FUNCȚIONARII, DIRECTORII, AGENȚII SAU ORICE ALTĂ PARTE IMPLICATĂ ÎN CONCEPEREA, PRODUCEREA SAU OFERIREA SITE-ULUI NU SUNT RĂSPUNZĂTOARE PENTRU DAUNE DIRECTE SAU INDIRECTE, DE ORICE NATURĂ, CE AR REZULTĂ DIN SAU ÎN LEGĂTURĂ CU UTILIZAREA ACESTUI SITE SAU A CONȚINUTULUI SAU. SC WINSYS COMPUTERS SRL NU ÎȘi ASUMĂ NICIO RESPONSABILITATE ȘI NU VA FI RĂSPUNZĂTOARE PENTRU NICIO DAUNA SAU VIRUȘI CARE AR PUTEA SĂ VA INFECTEZE COMPUTERUL SAU ALTE BUNURI ÎN URMĂ ACCESĂRII SAU UTILIZĂRII ACESTUI SITE, SAU DESCĂRCĂRII ORICĂRUI MATERIAL, INFORMAȚII, TEXT, IMAGINI VIDEO SAU AUDIO DE PE ACEST SITE.

  Link-uri pe site-urile unei terțe părți
  Site-ul poate conține link-uri către alte site-uri aflate în proprietatea SC WINSYS COMPUTERS SRL. Astfel de link-uri va sunt furnizate pentru a le folosi numai dacă veți dori această.

  Revizuiri ale acestor Condiții de Utilizare
  SC WINSYS COMPUTERS SRL poate, în orice moment și fără notificare prealabilă, să revizuiască aceste Condiții de Utilizare prin actualizarea acestora. Sunteți obligat să respectați oricare și toate astfel de revizuiri și de aceea va trebui să vizitați această pagină a site-ului nostru în mod periodic pentru a lua la cunoștință Condițiile de Utilizare actualizate. Este interzisă utilizarea acestui site pentru a poștă sau transmite orice fel de material ilegal, de amenințare, fals, înșelător, abuziv, de hărțuire, defăimător, vulgar, obscen, scandalos, incendiar, pornografic, profan sau orice alt material care ar putea constitui sau încuraja un comportament care ar putea fi considerat criminal, poate da naștere responsabilității civile sau încalcă vreo lege. Compania va coopera deplin cu orice autorități care aplică legea sau orice ordin judiciar care solicită sau ordona Companiei să reveleze identitatea persoanelor care postează sau transmit astfel de informații sau materiale; UTILIZAȚI ACEST SITE PE PROPRIA RESPONSABILITATE. NICI COMPANIA SC WINSYS COMPUTERS SRL, NICI SUCURSALELE, AFILIAȚII, DIRECTORII SAU MANAGERII, NICI AGENȚII SĂI SAU TERȚII IMPLICAȚI ÎN CREAREA, PRODUCEREA SAU LIVRAREA SITE-ULUI NU SUNT RESPONSABILI PENTRU DAUNELE DIRECTE, INDIRECTE, PUNITIVE, INCIDENTALE, SPECIALE, LOGICE SAU ALTE DAUNE LEGATE DE UTILIZAREA ACESTUI SITE SAU A CONȚINUTULUI INDIFERENT DACĂ SE REALIZEAZĂ PE BAZA UNUI CONTRACT, RESPONSABILITATE STRICTĂ SAU ALTĂ MODALITATE, CHIAR CU AVERTIZAREA PRIVIND POSIBILITATEA UNOR ASTFEL DE DAUNE.

  Legislație aplicabilă și jurisdicție
  Aceste Condiții de Utilizare și utilizarea acestui site sunt guvernate de legile din România. Instanțele competente din România vor avea jurisdicție exclusivă asupra oricăror și tuturor disputelor ce vor apărea din sau se vor referi la sau vor fi în legătură cu prevederile Condițiilor de Utilizare și/sau conținutul site-ului sau în cazul disputelor în care aceste Condiții de Utilizare și/sau acest site vor fi considerate fapte relevante pentru astfel de dispute.

h2d.ro © Toate drepturile rezervate

Cookie Consent with Real Cookie Banner