Politica de confidențialitate

Politica privind utilizarea datelor personale

SC WINSYS COMPUTERS SRL. (denumită în continuare „SC WINSYS COMPUTERS SRL” sau „noi”), persoană juridică română, cu sediul în Târgoviște, Str. Lt. Stancu Ion 23, vă face cunoscută această Politica privind utilizarea datelor personale pentru a vă explica modul în care prelucrăm și protejăm datele cu caracter personal.

 1. Cui se aplică această politică?

Prezenta politică se aplică prelucrării datelor cu caracter personal ale:

 • Vizitatorilor și utilizatorilor site-ului winsys.ro sau h2d.ro („Utilizatori”);
 1. Ce date colectăm despre dumneavoastră?

Colectăm și prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal astfel:

 • prin corespondența cu noi prin telefon, e-mail sau în orice altă
 • prin formularul de contact din site-ul h2d.ro

Informațiile pe care ni le furnizați pot include numele, prenumele, adresa, adresa de email și numărul de telefon, precum și alte informații, după caz.

Prin activitatea desfășurată pe site, nu vom colecta sau prelucra date cu caracter personal sensibile legate de dumneavoastră (i.e. informații despre originea rasială sau etnică, opiniile politice, confesiunea religioasă sau convingerile filozofice, sănătatea, viața sexuală sau orientarea sexuală), cu excepția cazului în care:

 • suntem obligați să facem acest lucru prin lege; 
 • în cazul în care ne-ați furnizat consimțământul dumneavoastră în mod explicit 

În cazul în care ne furnizați în mod voluntar date cu caracter personal (inclusiv date cu caracter personal sensibile) prin interacțiunea dumneavoastră cu site-ul winsys.ro sau h2d.ro, sau prin corespondența cu noi prin telefon, e-mail sau în orice altă modalitate, din proprie voință și nu la cererea noastră, vom putea șterge astfel de date cu caracter personal din sistemele noastre dacă nu considerăm că prelucrarea acestora este necesară pentru un scop legitim al SC WINSYS COMPUTERS SRL.

 1. Care sunt scopurile prelucrării datelor cu caracter personal și care este mediul juridic al prelucrării?

Putem prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal în următoarele cazuri:

 • în scopuri de comunicare atunci când este necesar să răspundem eventualelor solicitări parvenite prin formularul de contact din site-ul winsys.ro sau h2d.ro
 • în scopul prelucrării si rezolvarii solicitării dumneavoastră, inclusiv pentru asistenţă clienţi.
 1. Cui transmitem datele cu caracter personal?

SC WINSYS COMPUTERS SRL nu va transmite (prin vânzare sau închiriere) către terte părți informațiile dvs. cu caracter personal. În cadrul SC WINSYS COMPUTERS SRL, doar un număr limitat de membri ai personalului au acces la datele dumneavoastră cu caracter personal conform principiului nevoii de a cunoaște (”on a need to know basis”). Membrii personalului SC WINSYS COMPUTERS SRL au dreptul să gestioneze datele cu caracter personal numai pe baza instrucțiunilor comunicate de SC WINSYS COMPUTERS SRL, în legătură cu responsabilitățile de serviciu. Datele cu caracter personal pot fi comunicate autorităților guvernamentale, autorităților fiscale și/sau organelor de aplicare a legii, dacă acest lucru este impus de legile aplicabile sau dacă este necesar pentru exercitarea drepturilor noastre, inclusiv a condițiilor de utilizare, sau pentru protejarea intereselor noastre legitime (inclusiv a intereselor legitime ale unor terțe părți) în conformitate cu legile aplicabile.

Datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi, de asemenea, divulgate unor terțe părți, astfel:

 • Către furnizori de servicii care oferă sprijin administrativ, profesional și tehnic către SC WINSYS COMPUTERS SRL;

SC WINSYS COMPUTERS SRL efectuează o evaluare prealabilă adecvată în selectarea terțelor părți furnizori de servicii și impune acestor furnizori de servicii să mențină măsuri de securitate tehnice și organizatorice adecvate în vederea protejării datelor cu caracter personal și pentru a prelucra datele cu caracter personal numai conform instrucțiunilor specificate de SC WINSYS COMPUTERS SRL. Furnizorii de servicii vor avea dreptul să utilizeze subcontractanți în furnizarea serviciilor către SC WINSYS COMPUTERS SRL, cu condiția ca fiecare subcontractant să respecte aceleași obligații de protecție a datelor ca și furnizorii de servicii.

 1. Care este perioada de păstrare a datelor cu caracter personal?

Vom păstra datele dumneavoastră cu caracter personal pentru perioada necesară îndeplinirii scopurilor enumerate în prezenta Politică sau pentru perioada impusă de legislația națională aplicabilă, în conformitate cu perioadele minime legale de păstrare aplicabile și/sau atât cât este necesar pentru a ne exercita drepturile legitime (și drepturile legitime ale altor persoane).

În cazul în care datele dumneavoastră cu caracter personal au fost colectate ca parte a înscrierii dumneavoastră voluntare la campaniile desfășurate de SC WINSYS COMPUTERS SRL, vă vom păstra datele pe o perioadă de maxim 60 de zile de la data încheierii campaniei.

 1. Transferul datelor personale în afara țării

Pe parcursul stocării în cadrul SC WINSYS COMPUTERS SRL, datele dumneavoastră ar putea fi accesibile și/sau transferate către grupurile SC WINSYS COMPUTERS SRL. Datele dumneavoastră nu vor fi transferate in afara Spațiului Economic European.

 1. Ce drepturi aveți?

Aveți următoarele drepturi conform legislației în domeniu:

 • Dreptul de acces la datele personale respectiv de a vă confirma dacă datele dumneavoastră cu caracter personal sunt sau nu prelucrate de noi, și de a vă furniza o copie a datelor dumneavoastră cu caracter personal;
 • Dreptul de a solicita rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal;
 • Dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor personale;
 • Dreptul de a vă opune prelucrării datelor cu caracter personal;
 • Dreptul de a solicita portabilitatea datelor cu caracter personal;
 • Dreptul de a vă retrage consimțământul, în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia;
 • Dreptul de a depune o plângere către Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Vă rugăm să aveți în vedere faptul că drepturile dumneavoastră descrise mai sus pot fi limitate în anumite situații și fac obiectul legilor și reglementărilor aplicabile privind protecția datelor cu caracter personal.

Pentru a vă exercita unul sau mai multe din aceste drepturi, vă rugăm să ne contactați la adresa de e-mail office@winsys.ro sau office@h2d.ro.

 1. Confidențialitatea datelor minorilor

Site-ul winsys.ro sau site-ul h2d.ro nu colectează cu bună știință date personale de identificare de la persoane care nu au împlinit vârsta de 18 ani. Dacă părintele sau tutorele legal are la cunoștință faptul că minorul aflat în custodia sa a furnizat site-ului datele sale cu caracter personal, acesta trebuie să informeze imediat SC WINSYS COMPUTERS SRL, la adresa de e-mail office@winsys.ro. În cazul în care descoperim că o persoană care nu a împlinit vârsta de 18 ani a furnizat date cu caracter personal, prin intermediul site-ului, atunci vom distruge aceste informații de pe serverele noastre imediat, cu excepția cazului în care părintele sau tutorele își dă consimțământul explicit pentru prelucrarea de către site a datelor cu caracter personal ale copilului în scopurile specificate.

 1. Contact

Dacă aveți întrebări sau neclarități cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal de către SC WINSYS COMPUTERS SRL sau prin site sau dacă doriți să vă exercitați unul sau mai multe din drepturile ce vă revin, ne puteți contacta la adresa de e-mail office@winsys.ro. Vă rugăm să nu divulgați date cu caracter personal sensibile (de exemplu, informații legate de originea rasială sau etnică, de opinii politice, de convingeri religioase sau de altă natură, de sănătate sau de apartenență la un sindicat) sau numere de asigurare socială atunci când ne contactați.

Notă: Putem actualiza periodic această Politică și vă vom notifica orice modificare prin postarea noii variante pe site.

Vă rugăm să consultați periodic pagina dedicată Politicii privind utilizarea datelor personale pentru a fi la curent cu noile modificări.

Ultima actualizare: 01.09.2022.

h2d.ro © Toate drepturile rezervate

Cookie Consent with Real Cookie Banner